Zarząd Klubu

Zarząd Klubu:

Prezes:                             Mirosław Gołuchowski

Wiceprezes:                    Piotr Błażejczak

Sekretarz/ Skarbnik:    Ryszard Cisakowski

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący:          Adam Borysiewicz

Sekretarz komisji:        Beata Lewandowska