Sprawozdania OPP

 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

W ramach naszych działań realizujemy cele określone w paragrafie 7 i 8 Statutu PTTK oraz zadania ze sfery zadań publicznych:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

3) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

5) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami.

Jako Oddział PTTK działamy od 1969 roku, a status organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy w 2005 roku.

Więcej informacji o naszych dziejach dostępnych jest w zakładce historia.

Poniżej zamieszczamy nasze sprawozdania finansowe i merytoryczne z ostatnich lat. Wszystkie sprawozdania są udostępnione na stronie https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/  Można je wyszukać po naszym numerze KRS: 0000089884

Można wspierać naszą działalność przekazując nam 1% podatku, wpisując w odpowiednim miejscu deklaracji PIT powyższy numer KRS.

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy

                                                                        Zarząd Oddziału

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012