Zarząd Koła

Cwynar Józef – Prezes

Sadowski Andrzej – V-ce Prezes 

Szymańska Alicja – Skarbnik