PTTK Oddział Zakładowy w Głogowie

Nowy Zarzad KTPiG

W dniu 13.05.2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu KTPiG „MRÓWKA”. Po sprawozdaniu z działalności Klubu w terminie 20.12.2018 – 13.05.2022 oraz sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. W wyniku nowych wyborów, skład nowego Zarządu Klubu przedstawia się następująco: Prezes…