Historia TRW GOT w Głogowie

Zielona Góra                    Legnica                                     Głogów

pobrane             2000px-Legnica_herb.svg             150px-POL_Głogów_COA_(1962-1999).svg    2000px-POL_Głogów_COA.svg

Decyzją TRW Zielona Góra, za zgodą KTG ZG w Krakowie od 1973 r. do 1 czerwca 1975 r. działał w Głogowie punkt weryfikacyjny filii TRW Zielona Góra.

Po podziale administracyjnym w 1975 r. głogowska filia została włączona do TRW Legnica.

W 1980 r. decyzją KTG ZG w Krakowie powołano TRW GOT w Głogowie z uprawnieniami do weryfikacji małej srebrnej GOT, a od 1985 do małej złotej GOT.

Składy TRW GOT Głogów

Pierwszym Przewodniczącym TRW GOT Głogów w 1980 r. został Czesław Kargol,

Zastępcą – Janina Serafin

Sekretarzem – Jan Brylski

Członkami: Andrzej Sadowski, Marian Mojszczak

1989 r.

Przewodniczący – Czesław Kargol

Zastępca – Janina Serafin

Sekretarz – Mirosława Polak

Członkowie: Aleksandra Idzikowska, Andrzej Sadowski

2006 r.

Przewodniczący – Czesław Kargol

Zastępca – Andrzej Sadowski

Sekretarz – Mirosława Polak

Członkowie: Aleksandra Idzikowska, Wiesława Jurków

2012 r.

Przewodniczący – Andrzej Sadowski

Zastępca – Wiesława Jurków

Sekretarz – Mirosława Polak

Członkowie: Aleksandra Idzikowska, Alicja Szymańska, Marian Mojszczak,                                               Andrzej Ciesielski

W 2013 r TRW GOT Głogów z Oddziału Miejskiego przeszło pod Oddział Zakładowy PTTK w Głogowie.

W dziejach TRW GOT w Głogowie dotychczas tylko dwie osoby otrzymały               Honorowego Przodownika GOT:

  • Janina Serafin nr 345
  • Andrzej Sadowski nr 1073