Skład Komisji TRW GOT w Głogowie

Przewodniczący – Andrzej Sadowski 

Z-ca Przewodniczącego – Wiesława Jurków 

Sekretarz – Mirosława Polak 

Członkowie Komisji:

Alicja Szymańska

Aleksandra Idzikowska

Marian Mojszczak

Andrzej Ciesielski