Weryfikacja odznak GOT

Rok popularna mała brązowa mała srebrna mała złota Suma
    GOT-mala-popularna       GOT-mala-brazowa     GOT-mala-srebrna     GOT-mala-zlota
2012 13 12 12 6 43
2013 15 14 10 5 44
2014 20 13 9 8 50
2015 17 21 8 4 50
2016 11 12   7  13  43
2017 10 11 2 1 24
2018  4  3 3  3  13
2019 22 20   3  47
2020          

 

zawytrwalosc  GOT „Za wytrwałość”

Rok Ilość zdobytych norm
2015  19 
2016  26
2017  26
2018  27
2019 30
2020  

 

 GOT „W góry”

rok brązowa srebrna złota suma
2016 1 0 0 1
2017 3 0 0 3
2018  1  1 0 2
2019  1  0  0  1
2020