logo

Program Konferencji turystyczno-krajoznawczej 20.09.2019

Program Konferencji turystyczno-krajoznawczej
i jubileuszowego spotkania z okazji 50-lecia
Oddziału Zakładowego PTTK w GŁOGOWIE
w dniu 20 września 2019 roku

Atrakcje fakultatywne:

16:00 – zwiedzanie Kolegiaty Głogowskiej z przewodnikiem
                      – wraz z wejściem na wieżę

17:00 – zwiedzanie wieży ratuszowej w Głogowie z przewodnikiem.

18:00 Restauracja Pasjonata, ul. Piastowska 7, Głogów:

1. 18:15 – Otwarcie jubileuszowego spotkania z okazji 50-lecia
Oddziału Zakładowego PTTK w Głogowie.

2. Powitanie przybyłych gości, sympatyków i zaproszonych obecnych i byłych członków Oddziału – kol. Paweł Herkt – Prezes Zarządu. Krótka charakterystyka działalności turystycznej Oddziału w latach 1969-2019 (kol. Jerzy Hallala i Paweł Herkt).

3. Wręczenie wyróżnień :

3.1 – wyróżnienia Zarządu Głównego PTTK (medal, odznaczenia, dyplomy),

3.2 – wyróżnienia Zarządu Oddziału (dyplomy, odznaki 25-lat w PTTK),

3.3 – wyróżnienia KTPiG 

4. Głos dla gości.

5. 18:50 – Otwarcie Konferencji turystyczno-krajoznawczej

6. Wystąpienie Prezydenta Miasta Głogowa Pana Rafaela Rokaszewicza (inwestycje turystyczne
w mieście i okolicy).

7. 19:00 – ciepły posiłek.

8. Prezentacje multimedialna Klubów:

– Klub Turystyki Pieszej i Górskiej „Mrówka” – kol. Bożena Harlender

– Klub Taternictwa Jaskiniowego – kol. Stanisław Gołuchowski

– Głogowski Klub Morski „Fregata” – kol. Maciej Gajewski

– Klub Turystyki Kajakowej „Głogi” – kol. Jerzy Hallala

– Klub „Turystyka dla ekologii” – kol. Tomasz Rajman

9. 19:45 – Pierwsza pomoc oraz zagrożenia w turystyce (Ratownik Medyczny ze swoim sprzętem).

10. Wykłady i prezentacje multimedialne (z przerwami kawowymi):

10.1 – Pan Krystian Domino (Himalaje)

10.2 – kol. Bożena Harlender (Kilimandżaro)

10.3 – kol. Ireneusz Kołodziej (Armenia)

11. Konkurs wiedzy turystycznej i krajoznawczej.

12. 21:00 – ciepły posiłek.

13. Rozstrzygniecie konkursu fotograficznego oraz konkursu wiedzy turystycznej i krajoznawczej, wręczenie nagród, itp.,

14. Dyskusja, wspomnienia i wrażenia.

15. Przerwa na poczęstunek.

16. Planowane zakończenie ok. godz. 23:00 – tej.

Sponsorzy: